Osnovan 1960. godine
  • 1
  • Zbirke

Zbirka starih knjiga – do 1860. godine

Zbirka starih knjiga nastala je selekcijom naslova iz muzejske knjižnice primarno prema kriteriju starosti (godine tiska), pritom kriteriji književne/povijesne/dokumentarne vrijednosti nisu bili zanemareni, no njihova je važnost bila sporedna. Korpus od 155 predmeta, 154 knjige i jedno rukopisno pismo, objedinjeni su u Zbirku strarih knjiga (do 1860. godine). Knjige su različite tematike, prevladavaju putopisi, pravni priručnici i zakonici, rječnici te crkvena literatura.

Najstariji predmeti u zbirci su četiri knjige iz 17. stoljeća među kojima je najranije otisnuti primjerak knjiga opata Valerija da Venezia “Prato fiorito di varii essempi; parte prima: Con alcuni breui diícorsi, e scntenze di Santi: doue fi ragiona, esi danno Eflempi sopra diuerse”, otisnuta 1621. godine na talijanskom jeziku u Pratu.

Jedan dio građe obuhvaćene zbirkom godinom izdanja ulazi u 1860-e godine, no gotovo beziznimno se radi o djelima tiskanim u svescima te čine sadržajnu i tematsku cjelinu.

Dvije su knjige mlađe od naslovom istaknutoga perioda, “Vocabolario Grevo-Italiano per uso dei ginnasj” otisnuta u Beču 1871. i “Gaii Institutionum iuris civilis commentarii quattuor: separatim ex "iurisprudentiae anteiustinianae reliquiarum" tiskana 1886. godine na latinskom jeziku. U zbirku su uvrštena zbog želje da se očuvaju kao vrijedna i rijetka izdanja, a izdvajanjem iz knjižnice uporaba se svodi na najmanju mjeru.

Tijekom Domovinskoga rata knjige i sva druga muzejska građa bili su izloženi djelovanju nečistoće, vlage te glodavaca i insekata u barbarski razrušenoj, oskvrnjenoj i opljačkanoj muzejskoj zgradi. Oštećenja na knjigama nastala djelovanjem zuba vremena i uporabe prisutna su u manjoj mjeri.

VRSTA ZBIRKE knjižna građa
VODITELJ Antonia Tomić
BROJ PREDMETA 155
VRSTA GRAĐE knjige; knjižna građa
TERITORIJ Europa
VREMENSKO RAZDOBLJE 17. - 19. stoljeće
MATERIJAL papir; karton; platno; koža

Otvoreno za posjetitelje: 08:00 - 10:30 i 11:30 - 14 sati (ponedjeljak - petak)

Cjenik

  • Pojedinačno - 4 €
  • Grupe (10 i više osoba) - 3 €
  • Djeca i umirovljenici - 2 €Stručno vodstvoGrupni posjetiMuzejska trgovinaFotografiranje uz dozvolu kustosa