Osnovan 1960. godine
 • 1

  Arheološka zbirka

  Arheološka zbirka nastala je na temelju ostataka zbirke formirane u razdoblju prije Domovinskog rata i većinom od materijala iskopanog od 1993. g. do današnjih dana. Drniški prostor ima više od 800 lokaliteta, a Muzej posjeduje uzorke s većine od njih. Sustavna istraživanja provedena su na sljedećim lokalitetima: Zvonik, Jama, Sinidion, Burnum, Gradina-Pokrovnik, Gradina-Puljane, Gradac, Badanj i dr. Arheloška istraživanja kontinuirano traju, novoiskopani arheološki materijal prvo prolazi restauratorsku obradu (partnerski ugvovori s restauratorsko-konzervatorskom radionicom JU NP Krka, restaurator Frederik Levarda) i tek nakon obrade slijedi invetarizacija.

  Nastavi čitati

  Kulturno-povijesna zbirka

  Zbirka se sastoji od dijela prijeratne zbirke (koji nije uništen u Domovinskom ratu) i poslijeratnog prikupljenog materijala s drniškog područja. Dio zbirke čini ostatak namještaja građanske sobe obogaćen novim predmetima - gramofonom, fotoaparatom i sl.

  Nastavi čitati

  Zbirka Ivana Meštrovića

  Zbirku je kipar Ivan Meštrović darovao drniškom kraju. Nakon što je Nikola Adžija, inicijator i donator Muzeja, osnovao Muzej, ona je našla svoje mjesto u drniškom muzeju. Uz umjetničke predmete, zbirci su pridružena pisma koja je Ivan Meštrović pisao Nikoli Adžiji jer su iznimne dokumentarne vrijednosti.

  Nastavi čitati

  Zbirka oružja i vojne opreme

  Zbirka oružja i vojne opreme Gradskog muzeja Drniš prvenstveno sadrži oružje i vojnu opremu koja se koristila na drniškom i okolnom području. Najstariji predmeti iz zbirke su ilirski brončani keltovi. Ostalo oružje u Zbirci obuhvaća predmete vremenskoga raspona od 17. do 20. stoljeća s tipičnim primjercima oružja koje je manje ili više karakteristično za pojedino razdoblje europske povijesti. U zbirci se nalazi hladno oružje (sablje, bajunete, noževi) i vatreno oružje. Od hladnog oružja nekoliko je vrhunskih primjeraka jatagana i handžara iz ratova s Osmanlijama, ali i iz 19. st. Također posjedujemo sablje iz vremena Venecije, Francuske uprave, Austro-Ugarske Monarhije i Kraljevine Jugoslavije. Od vatrenog oružja značajno je nekoliko lijepih kubura, pištolja, pušaka, puškomitraljeza, jedan minobacač i jedan top.

  Nastavi čitati

  Zbirka starih knjiga – do 1860. godine

  Zbirka starih knjiga nastala je selekcijom naslova iz muzejske knjižnice primarno prema kriteriju starosti (godine tiska), pritom kriteriji književne/povijesne/dokumentarne vrijednosti nisu bili zanemareni, no njihova je važnost bila sporedna. Korpus od 155 predmeta, 154 knjige i jedno rukopisno pismo, objedinjeni su u Zbirku strarih knjiga (do 1860. godine). Knjige su različite tematike, prevladavaju putopisi, pravni priručnici i zakonici, rječnici te crkvena literatura.

  Nastavi čitati

  Zbirka starih razglednica

  Zbirka razglednica u fundusu Gradskog muzeja Drniš broji 826 razglednica koje datiraju od kraja XIX. pa do početka XXI. stoljeća. Prema vrsti otiska motiva dijele se na crno-bijele (monokromne) i razglednice u boji, prema poslanosti dijele se na poslane i neposlane razglednice i često shodno tome na one koje je moguće precizno datirati i na one koje su datirane okvirno u stoljeće nastanka. Neposlanost razglednice svjedoči o tome da je uz svoju primarnu funkciju komunikacijskog sredstva imala i novu, pridodanu funkciju suvenira.

  Nastavi čitati

  Zbirka starih zemljovida, grafika, starih fotografija

  Zbirka starih zemljovida, grafika, starih fotografija i razglednica sastoji se od različite građe vezane za Drniš i okolicu. Predmeti u zbirci datiraju od 16. do 20. stoljeća. Prilično raznorodna građa široke datacije u zbirku je objedinjena prema tematici - prikazi Drniša i drniške okolice - radi lakše obrade.

  Nastavi čitati

  Zbirka starog novca, medalja, odlikovanja, znački i plaketa

  Zbirke novca, medalja, odlikovanja, znački i plakata sastoji se od 955 predmeta. Od novca imamo keltski, rimski, bizantski, srednjovjekovni hrvatski, osmanlijski, venecijanski, austrijski, mađarski, jugoslavenski i hrvatski novac. Medalja imamo od crkvenih venecijanskih preko austro-ugarskih, srpskih, jugoslavenskih i hrvatskih. Odlikovanja i značke u zbirci su austro-ugarska, srpska, jugoslavenska i hrvatska. Plakati u zbrci su također iz perioda od Austro-ugarske do danas, a po karakteru su politički i obavijesni.

  Nastavi čitati

  Zbirka suvremene umjetnosti

  Zbirka se sastoji od slika i skulptura izedenima u različitim tehnikama. Najveći dio građe akvizitiran je prije Domovinskog rata, uglavnom se radi o umjetnicima porijeklom vezanima uz drniški kraj koji su svoja djela poklanjali zavičajnome muzeju. Manji dio građe pristigao je nakon Domovinskog rata kao donacija.

  Nastavi čitati

  Otvoreno za posjetitelje: 08:00 - 10:30 i 11:30 - 14 sati (ponedjeljak - petak)

  Cjenik

  • Pojedinačno - 4 €
  • Grupe (10 i više osoba) - 3 €
  • Djeca i umirovljenici - 2 €  Stručno vodstvo  Grupni posjeti  Muzejska trgovina  Fotografiranje uz dozvolu kustosa