Osnovan 1960. godine
 • 1

  Arheološka zbirka

  Arheološka zbirka nastala je na temelju ostataka zbirke formirane u razdoblju prije Domovinskog rata i većinom od materijala iskopanog od 1993. g. do današnjih dana. Drniški prostor ima više od 800 lokaliteta, a Muzej posjeduje uzorke s većine od njih. Sustavna istraživanja provedena su na sljedećim lokalitetima: Zvonik, Jama, Sinidion, Burnum, Gradina-Pokrovnik, Gradina-Puljane, Gradac, Badanj i dr. Arheloška istraživanja kontinuirano traju, novoiskopani arheološki materijal prvo prolazi restauratorsku obradu (partnerski ugvovori s restauratorsko-konzervatorskom radionicom JU NP Krka, restaurator Frederik Levarda) i tek nakon obrade slijedi invetarizacija.

  Nastavi čitati

  Kulturno-povijesna zbirka

  Zbirka se sastoji od dijela prijeratne zbirke (koji nije uništen u Domovinskom ratu) i poslijeratnog prikupljenog materijala s drniškog područja. Dio zbirke čini ostatak namještaja građanske sobe obogaćen novim predmetima - gramofonom, fotoaparatom i sl.

  Nastavi čitati

  Zbirka Ivana Meštrovića

  Zbirku je kipar Ivan Meštrović darovao drniškom kraju. Nakon što je Nikola Adžija, inicijator i donator Muzeja, osnovao Muzej, ona je našla svoje mjesto u drniškom muzeju. Uz umjetničke predmete, zbirci su pridružena pisma koja je Ivan Meštrović pisao Nikoli Adžiji jer su iznimne dokumentarne vrijednosti.

  Nastavi čitati

  Zbirka oružja i vojne opreme

  Zbirka oružja i vojne opreme Gradskog muzeja Drniš prvenstveno sadrži oružje i vojnu opremu koja se koristila na drniškom i okolnom području. Najstariji predmeti iz zbirke su ilirski brončani keltovi. Ostalo oružje u Zbirci obuhvaća predmete vremenskoga raspona od 17. do 20. stoljeća s tipičnim primjercima oružja koje je manje ili više karakteristično za pojedino razdoblje europske povijesti. U zbirci se nalazi hladno oružje (sablje, bajunete, noževi) i vatreno oružje. Od hladnog oružja nekoliko je vrhunskih primjeraka jatagana i handžara iz ratova s Osmanlijama, ali i iz 19. st. Također posjedujemo sablje iz vremena Venecije, Francuske uprave, Austro-Ugarske Monarhije i Kraljevine Jugoslavije. Od vatrenog oružja značajno je nekoliko lijepih kubura, pištolja, pušaka, puškomitraljeza, jedan minobacač i jedan top.

  Nastavi čitati

  Zbirka starih knjiga – do 1860. godine

  Zbirka starih knjiga nastala je selekcijom naslova iz muzejske knjižnice primarno prema kriteriju starosti (godine tiska), pritom kriteriji književne/povijesne/dokumentarne vrijednosti nisu bili zanemareni, no njihova je važnost bila sporedna. Korpus od 155 predmeta, 154 knjige i jedno rukopisno pismo, objedinjeni su u Zbirku strarih knjiga (do 1860. godine). Knjige su različite tematike, prevladavaju putopisi, pravni priručnici i zakonici, rječnici te crkvena literatura.

  Nastavi čitati

  Zbirka starih razglednica

  Zbirka razglednica u fundusu Gradskog muzeja Drniš broji 826 razglednica koje datiraju od kraja XIX. pa do početka XXI. stoljeća. Prema vrsti otiska motiva dijele se na crno-bijele (monokromne) i razglednice u boji, prema poslanosti dijele se na poslane i neposlane razglednice i često shodno tome na one koje je moguće precizno datirati i na one koje su datirane okvirno u stoljeće nastanka. Neposlanost razglednice svjedoči o tome da je uz svoju primarnu funkciju komunikacijskog sredstva imala i novu, pridodanu funkciju suvenira.

  Nastavi čitati

  Zbirka starih zemljovida, grafika, starih fotografija

  Zbirka starih zemljovida, grafika, starih fotografija i razglednica sastoji se od različite građe vezane za Drniš i okolicu. Predmeti u zbirci datiraju od 16. do 20. stoljeća. Prilično raznorodna građa široke datacije u zbirku je objedinjena prema tematici - prikazi Drniša i drniške okolice - radi lakše obrade.

  Nastavi čitati

  Zbirka suvremene umjetnosti

  Zbirka se sastoji od slika i skulptura izedenima u različitim tehnikama. Najveći dio građe akvizitiran je prije Domovinskog rata, uglavnom se radi o umjetnicima porijeklom vezanima uz drniški kraj koji su svoja djela poklanjali zavičajnome muzeju. Manji dio građe pristigao je nakon Domovinskog rata kao donacija.

  Nastavi čitati

  Zbirka starog novca, medalja, odlikovanja, znački i plaketa

  Zbirke novca, medalja, odlikovanja, znački i plakata sastoji se od 955 predmeta. Od novca imamo keltski, rimski, bizantski, srednjovjekovni hrvatski, osmanlijski, venecijanski, austrijski, mađarski, jugoslavenski i hrvatski novac. Medalja imamo od crkvenih venecijanskih preko austro-ugarskih, srpskih, jugoslavenskih i hrvatskih. Odlikovanja i značke u zbirci su austro-ugarska, srpska, jugoslavenska i hrvatska. Plakati u zbrci su također iz perioda od Austro-ugarske do danas, a po karakteru su politički i obavijesni.

  Nastavi čitati

  Otvoreno za posjetitelje: 08:00 - 10:30 i 11:30 - 14 sati (ponedjeljak - petak)

  Cjenik

  • Pojedinačno - 4 €
  • Grupe (10 i više osoba) - 3 €
  • Djeca i umirovljenici - 2 €  Stručno vodstvo  Grupni posjeti  Muzejska trgovina  Fotografiranje uz dozvolu kustosa